Ενοικίαση Ηλεκτρικών
Κρεβατιών
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Ενοικίαση Φορητός
Συμπυκνωτής
ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Ψηφιακό Πιεσόμετρο
Μπράτσου
Microlife BP A1 Basic
34.00 ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Οξύμετρο δακτύλου
My-SPO2
25.00 ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Μαξιλάρι Ύπνου
Memory Foam
Ανατομικό Standard
32.00 ΔΕΙΤΕ ΤΟ
Νάρθηκας μηροκνημικός
λειτουργικός με γωνιόμετρο
Medical Brace
ΔΕΙΤΕ ΤΟ 155.00

Microlife BP A6 PC-AFIB PC Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου